Vážená paní starostko, na naše OS Za zdravá Napajedla se obrací občané se stížností na nadměrný hluk v okolí PZ Slávia Napajedla a vzhledem k tomu, že svými finančními prostředky podporují naše OS informujeme Vás v zájmu našich občanů o této situaci. Na posledním jednání našeho OS na KÚ ve Zlíně nám bylo sděleno, že nám má vedení radnice vycházet vstříc a naši situaci řešit ke spokojenosti...