STYREN – problém Zlínska

Dne 12.listopadu 2013 byla ve Zlíně tisková konference na téma životní prostředí. Na 3 místě znečištění je fi.LAST se sídlem v Tečovicích s provozovnou v PZ Slavia Napajedla.Vyhodnocení znečištění provedli odborníci ze sdružení  Arnika. Styren, který nyní s benzenem trápí kraj nejvíce je podle odborníků nebezpečný nejen pro pracovníky laminátoven, ale také pro lidi žijící v jejich blízkosti.Tito lidé...

Číst dále

Otevřený dopis paní starostce

Věc: stížnost na hluk v PZ Slávia Vážená paní starostko, na naše OS Za zdravá Napajedla se obrací občané se stížností na nadměrný hluk v okolí PZ Slávia Napajedla a vzhledem k tomu, že svými finančními prostředky podporují naše OS informujeme Vás v zájmu našich občanů o této situaci. Na posledním jednání našeho OS na KÚ ve Zlíně nám bylo sděleno, že nám má vedení radnice vycházet vstříc a naši...

Číst dále

Podpořte Za zdravá Napajedla, o.s.

Vážení spoluobčané! Vzhledem k tomu, že se snažíme zajistit různé rozbory půdy, ovzduší a všeho, co se týká životního prostředí, obrátili jsme se na radu a zastupitelstvo města Napajedla o finanční příspěvek. Sami platíme poradenskou a právní službu, odborného poradce včetně cestovného atd. Finanční prostředky vybíráme po rodinách, důchodcích a kdo nám co dá. Tato naše žádost byla zamítnuta dne...

Číst dále