V minulém roce byl na popud spolku  Za zdravá Napajedla ve spolupráci se sdružením Arnika, zastupitelstvem a řadou odborných pracovišť, jako Zdravotní ústav, výzkumný ústav zemědělský a  Recetox, proveden monitoring dopadů činností v průmyslové zóně na zdraví obyvatel Napajedel žijících v bezprostřední blízkosti PZ Slávia. Monitoring proběhl formou odběrů vzorků půdy a biomonitoringu (odběry vzorků z...