Zasedání Rady města Napajedla rozšířené o Zastupitelstvo města

Na zasedání Zastupitelstva města Napajedla dne 24. 2. 2016 proběhlo hlasování o bodě číslo 17 Zadání studie a zapracování do návrhu nového ÚPN – protihluková a protiprachová zeď areál Slavia Napajedla. I když se neschválil původní návrh, zastupitelé města Napajedla odhlasovali protinávrh a usnesením č. 8/122/2016 pověřili starostku Ing. Brabcovou, aby přizvala vlastníky a spoluvlastníky hraničních parcel...

Číst dále

Co jsme si zvolili to máme…

Dne 16. března 2016 bylo svoláno zasedání Rady města Napajedla rozšířené o Zastupitelstvo města. Dále mezi pozvanými byli dotčené orgány (kromě státních, což je velmi zvláštní), podnikatelé z areálu Slavia Napajedla a Spolek Zdravá Napajedla. Na tomto zasedání se projednávaly výsledky pasivního měření ovzduší v areálu Slavia Napajedla za rok 2015. V celku nám bylo řečeno firmou Recetox, jež pasivní...

Číst dále

Sdružení Za zdravá Napajedla přejmenováno na Spolek Zdravá Napajedla.

Sdružení Za zdravá Napajedla oznamuje tímto, že bylo k 1.1.2016 podle ustanovení  §  26. zákona č.292/2013 Sb. “ Usnesením  “ Krajského soudu Brno přejmenováno na Spolek Zdravá Napajedla. Předsedkyní je p. Bc. Milena Michnová, 1.místopředseda  p. Radek Pavelka 2.místopředsedkyně p. Jarmila Hilšerová KONTAKTNÍ ADRESA JE   info@zdravanapajedla.cz Pokračujeme v započaté  práci v oblasti ochrany...

Číst dále