Výsledky měření hluku Krajké hygienické stanice šířícího se z areálu Fatra Napajedla, kde má provozovnu firma FOL-Obal, s.r.o., ptvrdily překročení limitů hluku a bude zahájeno řízení o uložení pokuty.  ČTĚTE...