převzato z denikreferendum.cz   Deník Referendum Domov   Úředníci, kteří ublížili kroměřížské rodině, zůstávají nepostižitelní   Jediný trest, který zatím může Alana Urce a Boženu Ševčíkovou postihnout, spočívá v tom, že se o jejich skandálním chování dozví veřejnost. Český stát zatím víc chrání beztrestnost svých úředníků než zdraví svých občanů. Barbora...