Nový
(1271)
(171) NapajedLÁK
23.07.2013, 07:37:30

http://www.youtube.com/watch?v=ipwjqJFHiZc

(170) Toalet paper
22.07.2013, 21:37:58

Měl bych dotaz na pí. ze zámku. Hraběnka to asi nebude její pravé jméno anebo se pletu?

(169) Lusk
22.07.2013, 21:15:34

pro 154

Nevím, ale nejspíž něco zadrnčelo. Nebo snad někomu něco upadlo či hňáplo, ale naštěstí nejspíž né na nohu, ale na zem.

(168) občan od PZ Slávia
22.07.2013, 20:35:20

Včera v noci 45 minut po půlnoci mě vzbudila obrovská rána v PZ Slávia. Ví někdo co se tam stalo?

(167) KOMENSKÉHO ULICE
20.07.2013, 16:28:57

Denně chodím okolo zámecké zdi.Dříve, když měla zámek Fatra, tak byl park posečený, upravený a byla radost si tam chvilku sednout a odpočinout.
Jaká je však hrůza nyní. U brány stojí bodygart, tráva za plotem ještě letos neposečena apod. Tak na hlídací stráž peníze paní HRABĚNKA má, ale aby upravila a posekla trávu, na to peníze nejsou.Ještě že radnice tak štědře rozdávala na dřevomorku,odpustila pokutu a pod. Ke komu z nás by takto byli zastupitelé štědří? Nás jen odírají za co největší daně. JE TO HRŮZA se tady děje.

(166) Napajedláci
19.07.2013, 21:16:16

Máme na návštěvě pozvané přátele a chtěli jsme jim ukázat naše město. Na náměstí se jim líbilo, ale sedět u kašny nás nebavilo. Zámek zavřený a tak jsme jeli na RS Pahrbek. Sedělo tam poměrně dost lidí vždyť je také sezona, ale za chvíli jsme si všichni všimli nějakého obtěžujícího zvuku. Na náš dotaz co to způsobuje nám bylo sděleno, že je to občas slyšet z PZ Slávia, která je asi 150 m od Pahrbku. Naše návštěva byla nemile překvapena a řekli nám, že do takového prostředí by na dovolenou nikdy nejeli. Ve městě a okolí není žádná pěkná lokalita, kde by se dalo v klidu posedět a užít si pěkné přírody. Tohle bylo dříve v zámeckém parku.

(165) Zdeněk T.
18.07.2013, 07:21:58

Tak jsem se podíval na ty REPORTÉRY z Kamenice a arogance toho majitele Strojmetalu byla zřejmá. Tak to páni podnikatelé umí, postavit na černo a dodatečně vše vyřídí za úplatky. Toho starostu jim můžeme jen závidět. Už se zjistilo, kdo to povolil v Napajedlích?

(164) Rumcajs
18.07.2013, 05:55:39

k obci Kamenice:

1. Ověřené podněty zasílejte na Českou inspekci životního prostředí(ČIŽP)

Více informací na:
http://www.envic-sdruzeni.cz/aktuality/aktuality-obsah/nepovolena-slevarna-hliniku-odhalena-s-pomoci-environmentalniho-informacniho-a-poradenskeho-centra-p.htm

(163) Reportéři
17.07.2013, 19:54:55

Dne 15.7.2013 odvysílala ČT v pořadu Reportéři zajímavou reportáž o malé slévárně hliníku v obci Kamenice.Protože mě zajímá co se v mém městě děje sleduji téměř každé zastupitelstvo, kde se také často řeší slévárna hliníku, která svou činností obtěžuje občany. Se zájmem jsem se podíval jaký postoj k tomuto problému zaujal starosta Kamenice. Starosta byl zásadně proti tomu, aby v jejich obci byla provozována byť jen malá, slévárna hliníku. Navíc tam byl řešen problém, že se jedná o záplavovou zónu jako v Napajedlích. Podívejte se na internet ČT l REPORTÉŘI!!!

(162) Občan Napajedel
17.07.2013, 14:56:57

K článku ohledně "města" Skaštice:

KOLAUDACE je úřední postup, který musí proběhnout před tím, než začne být užívána určitá právě dokončená stavba...

K městu Napajedla:

Také změny staveb, které byly prohlášeny kulturní památkou, vyžadují kolaudační souhlas. Kolaudaci provede stavební úřad formou závěrečné kontrolní prohlídky.

REFERENCE:
1. §119 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon)
2. §122 stavebního zákona

ČERPÁNO:
http://cs.wikipedia.org/wiki/kolaudace

(161) Občanské sdružení Za zdravá Napajedla
17.07.2013, 13:05:26

Občanské sdružení Zdravá Napajedla oznamuje občanům, že v minulém týdnu byly provedeny odběry půdních vzorků v Napajedlích na základě dohody vedení města s odborníky, tak, jak bylo přislíbeno na posledních dvou zastupitelstvech.
Na základě návrhů odborníků byla zpracována a předána mapa odběru vzorků Měst.úřadu s ohledem na vstup na pozemky, sdělení termínu vzorkování a pozváním k účasti.Odběru vzorků se zúčastnil zástupce sdružení Zdravá Napajedla pan Jan Nezhyba dále vzorkař a za Měst.úřad se druhého dne na naše požádání zúčastnil pan Tomáš Čabla, předseda komise pro životní prostředí, za což mu děkujeme.
Jen pro informaci uvádíme, že vzorkování probíhalo
podle přesně vypracované mapy vzorkování, bylo odebráno několik prostých vzorků v každém z 25 vytyčených kvadrantů. Vyhloubeným nerezovým rýčem do určené hloubky byla odebrána zemina s drnem, která byla uložena do nerezové mísící nádoby, kde byly odstraněny v rukavicích pouze ostatní nečistoty a tráva, aby odebraný vzorek byla pouze hlína a vzorek nebyl nijak kontaminován. Všechny prosté vzorky z lokality(kvadrantu) smíchali a odebrali část do sklenice s uzávěrem a kontrolní vzorek do sáčku se stejným označením jako na sklenici. Následně tento prostor odběru ze dvou stran vyfotografovali. Pro každou lokalitu byly použity nové rukavice. Odběry se ukládaly do stálé teploty l4 stupňů a následně byly převezeny do zkušebního ústavu, kde bude proveden rozbor.

(160) Kaštan
17.07.2013, 04:51:03

Zajímalo by mě jestli by v zámeckém parku mohli poséct a zkultivovat i vršek(prostor za rybníčkem) anebo je to pro botaniky nějaká zónka?

S pozdravem

Neklíčil

(159) M. z N.
14.07.2013, 07:34:11

Pro 145, 146

Zajímá mě termín nových voleb.

Potom mě zajímá, komu patří tenisové kurty a házenkářské hříště uvnitř zámeckého parku. (Podle mě musí být v katastru napsaná nějaká dohoda mezi objektem Zámek a sportovními prostory a to ohledně přístupu k těmto objektům. A na tohle by se mělo brát také zřetel v zámeckém řádu. Dále zámecký klub.)

Starostka by se měla zamyslet nad prodejem pozemků a spíše preferovat pronájem na delší dobu, dejme tomu pronájem na 30 let za určitý obnos, kde by se měl brát taky zřetel nad tím, že je to pronájem( dále údržba či správa nemovitosti).

Příjemný den přeji.

(158) Věra L..
13.07.2013, 21:01:16

Do voleb je ještě hodně daleko a současné zastupitelstvo jen zvedá ruku pro vše co navrhne starostka a rada města. Kde je nějaká opozice? A kde je nějaká kontrola ? Snad příští volby vymetou z radnice modré arogantní ODS.

(157) Anna Kopecká
13.07.2013, 11:53:28

Tak jsme se konečně dočkali.
Přes zámek se nedá projít, protože p.Hraběnka a starostka se nejsou možné domluvit. Kde tedy mají chodit maminky s kočárky, po nových chodnících, kde po přiznání p. starostky jezdí auto jedno za druhým?????
To mají ti staří lidé, kteří nemají luxusní auta chodit do kostela a na hřbitov okolo zámku?
To, co se děje v Napajedlích je už neudržitelné?
Nepostaráme se společně o stržení vlády mocných i u nás???????

(156) Pasta
12.07.2013, 17:16:27

Řešit politiku, to je je jak řešit odpadlý to tam. Jsou to neprivilegovaňí tlučhuby s nádechem " já sem debil. Zaplatíš?".

(155) Petr K.
12.07.2013, 15:33:01

Nejenom v bývalé modré vládě pana Nečase, ale i v Napajedlích má mnoho modrých funkcionářů z ODS hodně másla na hlavě. Viz poslední zastupitelstvo !!!

(154) Pribiňák
12.07.2013, 14:13:48

Pro 138

Jde vidět, že starostka ne že jen počítá, ale taky vysedává u kraje cest a počítá.

(153) občan z Maliny 1
03.07.2013, 21:38:09

Tak jsem si všiml už v sobotu, že máte u PZ Slávia čisto. Jak se vám tam dýchá bez hliníku, ale to je asi zbytečná otázka že?

(152) občan žijící u hlavní cesty
24.06.2013, 07:26:27

Paní starostka se na posledním zastupitelstvu zmínila jak se zvýšila průjezdnost vozidel přes Napajedla. Toto můžu potvrdit, protože to projíždí okolo mého domu. Ale mám dotaz, když se ví, jaké velké zátěži jsou občané bydlící u hlavní cesty vystaveni proč se to nějak neřeší? Jen do Slaviamotoru projedou denně desítky kamionů a dalších aut. Řeší někdo na radnici tuto neúnosnou situaci?

(151) Jana P.
22.06.2013, 22:02:19

Lituji ty občany, kteří byli obětováni v zájmu podnikání v Napajedlech určitému bezohlednému typu některých podnikatelů. Obzvláště mě mrzí necitlivý přístup vedení města při řešení této problematiky, kterou zavinilo. Vždyť stačí zlepšit životní podmínky třeba tím, že se kompostárna umístí mimo obytnou zónu. Napajedla mají jistě více možností jak to vyřešit.Pánové Zatloukal, Hubáček, Cívela, Ratiborský atd. jistě paní starostce dobře poradí.

(150) Žák
22.06.2013, 20:55:49

Jsem žák p.učitelky Zd.Hubáčkové, které jsme si moc vážili a měli rádi.Se vším nám pomohla a poradila,chovala se k nám jako vlastní máma.Zítra by měla svátek, takže jí věnuji vzpomínku.
Jistě by byla moc překvapená a zklamaná nad AROGANTNÍM chováním svého syna. Proč se tedy nechal zvolit do zastupitelstva. když je očividné jak je otrávený.Vždyť může odstoupit a nemusí čekat do dalších voleb tak, jak to udělal p.Boďa a p.Dr.(kožní) nemohu si vzpomenout na jméno.
Už aby byly volby!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


(149) občan města
22.06.2013, 20:00:50

Jo, jo Stando máš pravdu a takových jako je on je v radě města a v zastupitelstvu víc. Ten příspěvek o jeho nyní již bývalé drůbežárně také něco vypovídá o přístupu k životnímu prostředí.

(148) Standa
22.06.2013, 18:49:22

Tak dnes jsem se konečně podíval na zasedání zastupitelstva.Pan Cívela se choval jako potrefená husa která kejhá.Má asi za co být hodný k p.starostce. Vždyť jí dělá dvorního fotografa a má ze zakázek města dobrý kšef.
Za peníze všechno.

(147) Anna V.
21.06.2013, 06:49:02

Tak jsem si se zájmem přečetla článek iDNES, který máte na Vašich stránkách o Skašticích. Jsem přímo znechucena jak je něco takového možné. Tady platí právo jenom peněz a známostí. Jestli tam uvedená firma udělala takovou škodu a léta to neřeší a své zodpovědnosti se vyhýbá a ještě dosáhne, aby poškození dostali exekuci tak se nejedná o solidní a čestné podnikatele. A to je asi ta samá firma co způsobuje problémy i v Napajedlích. Kdo je pustil do Napajedel? Ví to někdo?


 Jméno *
 E-mail *
 Web

 zpráva *
* Povinná položka

Antispamová kontrola
Opište prosím kombinaci číslic a písmen přesně podle obrázku
4 + 6=

Sdílejte tento obsah na sociálních sítích...