Nový
(1221)
(296) cyklista
15.05.2014, 21:30:48

JEDNÁ SE O FÁMU NEBO PRAVDU,
Jsem cyklista, který téměř denně jezdí přes RS Pahrbek na cyklotrasu. Slyšel jsem, že nějaký podnikatel má v plánu vykácet stromy vedoucí podél cesty k Pahrbku a následně tam stavit nějakou ubytovnu. Mám vážné pochybnosti, že by se našel nějaký podnikatel, který by v záplavové oblasti, blízkosti kompostárny a průmyslové zóny financoval takový projekt. Ale pokud by byla tato informace pravdivá, tak se ptám pro jakou klientelu bude tato stavba určena? Úředníci města na mé otázky jistě odpoví. Děkuji.

(295) Občanské sdružení zdravanapajedla
15.05.2014, 09:03:45

Dnešního dne jsme dostali oznámení, že na obchodě v ulici Svatoplukové je vylepen dopis kde je napadena fi.Jadberg, že v nočních hodinách spaluje odpady včetně plastů. Tato dle našeho ověření není pravda,protože není prostor, ani komín, kde by se toto provádělo.
Podle nás se zřejmě pisatel snaží odvést pozornost od hlavního viníka z PZ Slavia.
Proto OS "Za zdravá Napajedla" neustále upozorňuje, že tento problém se týká celých Napajedel a nejen obyvatel okolí průmyslové zóny Slavia.


(294) Bývalý pracovník Slavie
14.05.2014, 05:53:34

Pane odborníku. Je velká škoda že se nepředstavíte svým jménem. Moc rád bych si dal s Vámi schůzku, abychom si vyříkali své odlišné názory. Jsem přesvědčen však, že vím kdo jste. Jen jestli máte odvahu předstoupit veřejně a obhájit Váš názor. Srovnávat to se Švédskem a Norskem je jen výkřik do tmy. Tam jsou tyto provozy mimo obytnou zástavku a navíc nedávají do pecí plasty,špinavé zaolejované motory, hadry a jiné. Mohou být filtry účinné, ale když se struska vyveze a je vlhko, tak to jde do ovzduší, a výpary se odráží na zdraví napajedlských občanů i na nás, kteří nebydlíme v bezprostřední blízkosti PZ.
To není nikdo, kdo by na sebe vzal odpovědnost a řekl pravdu občanům?

(293) občan od PZ Slávia
13.05.2014, 16:21:58

Vážený pane odborníku,
to, že jste nezaujatý pozorovatel nevěřím a odvolávat se na Norsko nebo Švédsko je v situaci, ve které se nachází okolí PZ Slávie nehoráznost. V těchto zemích by bylo nemyslitelné jako i v jiných vyspělých státech Evropy povolit slévárnu hliníku přímo v obytné zóně. Majitel této firmy bydlí v krásném a čistém prostředí a v Napajedlech chce vydělat pouze peníze. Ale zodpovědnost za toto povolení nese město a tvrzení paní starostky na ZM, že oni za to nemohou je lež. Bylo toto povoleno v zájmu občanů města? Ne.

(292) vzkaz pro odborníka
12.05.2014, 13:52:11

Pokud majitel hliníkárny umožní prohlídku v kteroukoliv denní i noční dobu, aby se občan mohl přesvědčit co se do té pece hází tak to beru. Odborník asi neví, že Napajedla jsou od sedmdesátých let téměř celá plynofikována, takže tímto směrem hledat viníka je zcela zavádějící.

(291) Odborník
12.05.2014, 08:18:56

K příspěvku 272.
Několik poznámek k tzv. hliníkárně v průmyslové zóně Slavia. ČSN v Československu byly na velmi dobré úrovni a mimo jiné se věnovaly odborné terminologii v oblasti metalurgie. Z tohoto hlediska je pojmem "hliníkárna" myšlen závod v němž se vyrábí tzv. primární hliník a to elektrolýzou bauxitu. V Evropě jsou největšími výrobci primárního hliníku Norsko s Švédsko a to z důvodu levné elektrické energie. Bauxitovou rudu dováží až z Nové Kaledonie což je více než 3/4 zeměkoule a přesto se to vyplatí. Jak je všeobecně známo obě tyto severské země jsou nám jistě nedostižným vzorem v péči o životní prostředí. Mnoho napajedelských občanů se mohlo o tom přesvědčit na vlastní oči.
Dle mých informací se v areálu Slavia provádí tzv. sekundární zpracování hliníkového odpadu, jedná se tedy pouze o přetavování a nikoliv o výrobu hliníku. Přetavování v plynem vyhřívané peci nedosahuje takových teplot, při kterých by docházelo k odpařování hliníku z hladiny a může docházet pouze ke vzniku škodlivin z nečistot ulpělých na povrchu vsázkovaných předmětů. Tyto zplodiny by měly být zachycovány v mokrém odlučovači.
Nejsem nijak zainteresován na provozu recyklace a proto považuji tuto informaci za důležitou. Z informací, které mám k dispozici se jedná o tavící zařízení o maximálním objemu cca 50kg/1 tavba. Toto množství je zcela marginální. K hysterickým laickým výkřikům na těchto stránkách si dovoluji poznamenat, že jedno zatopení v rodinném domku s klasickým uhelným kotlem je srovnatelné s množstvím škodlivin vycházejících z tzv. hliníkárny Slavia. Za nejlepší řešení bych považoval, kdyby majitelé provozu uspořádali den otevřených dveří, aby se každý mohl přesvědčit na vlastní oči.

(290) občan Napajedel
11.05.2014, 17:35:30

Už to bylo jednou někde napsáno, že zlo, které se šíří naším městem pochází z radnice.

(289) Otakar
11.05.2014, 14:56:35

Když si to tak pročítám, tak nikde nevidím odpověď na dotazy, které jsou zde uvedeny. Oni odpověď paní starostky na otevřený dopis, který byl podle mého
podmětný k řešení, nebo alespoň k odpovědi.
A je to tak, jak řekla p.hraběnka, na nic se neodpovídá a vše se nechává vyšumět. Však ono to nějak dopadne. Proč se s vámi občané máme bavit?
Jak nás pár rozhodne, tak to bude což bylo jasné na posledním zastupitelstvu.Jenže staří nezasvěcení občané neví kde je vlastně pravda.

(288) Býv.pracovník Slavie
09.05.2014, 12:35:28

Taky musím reagovat na článek v napajedelských novinách.
V závodě Slavia Napajedla jsem pracoval 45 let.Pravidelně se provádělo měření hlučnosti, prašnosti, dbalo se na odpadové hospodářství a jiné.Pravidelně na poradách se podávaly zprávy o likvidaci řezných kapalin, olejů apod.
V podstatě jde napsat článek několika způsoby (papír snese všechno), aby to ovlivnilo veřejné mínění nezasvěcených občanů.
Pan Vycudilík st. byl třetí v žebříčku odpovědnosti v závodě a tak má velký podíl na stavu, který je tak přesvědčivě popsán v novinách.
Od konce výroby ve Slavii uplynulo přes 20 let a ať mě, jako celoživotnímu pracovníku tohoto závodu
nikdo netvrdí, že je to vina staré zátěže.
Asi je to poslední zoufalý výkřik, to nejsme vinni my, to oni. Jenže ty oni se chovali zcela jinak, zodpovědně a pravdivě
Z výše uvedeného je zcela jasné tak jak je uvedeno v příspěvku 270, že tento článek je účelový a vyloženě na objednávku. (Nechci spekulovat od koho).

(287) Slavia
09.05.2014, 07:08:51

K článku pana podnikatele Vycudilíka ml. HISTORIE TOVÁRNY SLÁVIA.
Když toho tolik ví o historii této továrny proč prosadil zrušení její činnosti, která živila po dlouhá léta víc jak tisíc zaměstnanců. Ještě žije hodně bývalých pracovníků , kteří ví jak to bylo s prodejem budov a hal v devadesátých letech do soukromých rukou hlavně pana Vycudilíka. V dalším článku by nám měl popsat roky po sametové revoluci jak budoval průmyslovou zónu Slávia. A proč???

(286) zaměstnanec Slavie
08.05.2014, 06:45:29

Pan Vycudilík ml. chtěl svým článkem v Napajedelských novinách obhájit současný neutěšený stav v tomto areálu a vinu svést na ty před ním, což je i jeho otec, který byl ve vedení Slavie mnoho let. Lidé, kteří u této firmy dlouhá léta pracovali ví, že tam byl řád a pořádek a co se týká životního prostředí bylo sledováno a předpisy se musely striktně dodržovat. V té době nebylo možné kontrolní úřady nějak manipulovat. Zájem vedení firmy byl, aby okolí Slavie jejich činností nebylo devastováno. Vím, že byly stížnosti od občanů žijících v blízkosti slévárny, ale to se také podnik snažil zlepšit. Po přečtení toho článku mám z toho dojem, že to bylo psáno na zakázku radnice to my ne, to oni před 80 lety.Ámen.

(285) občan města
07.05.2014, 21:41:59

Už to musí být občanům velmi podezřelé jak paní starostka a pan podnikatel Vycudilík mají neustále potřebu hlásat cosi o staré zátěži města. Už jste s tím trapní, každý ví proč to neustále do omrzení předkládáte veřejnosti.

(284) Občan
07.05.2014, 15:03:21

K bodu 263 je nutno připomenout, že pan Telička, který byl pozvaný paní starostkou na slávu nejen že
pohřbil naše zemědělství, ale byl taky jako poradce p. Bakalovi, který okradl 40 tis nájemníků. O jeho otci nepíši, protože děti nemohou za rodiče i když by bylo co psát
Je jen s podivem, s kým si paní starostka dělá reklamu před volbami aniž by si uvědomila, že jí to naopak může ublížit. Lidé nejsou hloupí a dovedou si udělat úsudek a jistě se rozhodnou při komunálních volbách správně.


(283) Napajedlák
05.05.2014, 15:57:02

Teplárna Otrokovice a sponzorské dary od této firmy napovídají, že je to o kapřících nebo spíše kaprech pro některé zainteresované. Už se těším do muzea.

(282) občan města
04.05.2014, 20:23:10

Tak jsem to zastupitelstvo dnes viděl a dík T. Čablovi a paní Gajdošík se lidé dozvěděli jak to funguje v našem městě. To co si lidé již dávno šeptají řekl někdo nahlas. Všem, kteří do toho kotle šli upozorňovat, že ne všechno je v našem městě zalito sluncem patří můj dík. Není žádným tajemstvím, že starostka o všem rozhoduje sama spolu se dvěma radními, ale také stačí cenzurovat Napajedelské noviny a kabelovou televizi. Navíc je známo jak podporuje v našem malém městě podnikatelskou loby.

(281) občan města
04.05.2014, 05:23:52

Tak jsem bohužel ve středu neviděl ZM a včera se zase nevysílalo. Ví někdo, kdy se to bude opakovat? Protože jsem slyšel ze všech stran, že se mám určitě dívat nechtěl bych to propást.

(280) volič
03.05.2014, 19:08:31

Nevím, proč je p.starostka tak nervózní. Přece je jasné, že na další 4 roky, tedy asi do důchodu se nevzdá své vlády. Když obejde domovy důchodců tak, jak to udělala před senátními volbami s p. Lukášem a pan Brabec zaase pár baráků s prosbou o volení svojí paní, tak to bude mít určitě zajištěné.
Jen ještě nevíme za koho chce kandidovat. Vždyť byla 2x za ODS, jednou za Napajedelské fórum a do krajských voleb za Zvuk Uh.Hradiště. Nebo snad za Hnutí Úsvit, když s panem Okamurou sadili na náměstí stromy, asi lípy? Jak se v tom má člověk zorientovat? Takže když propadne jedna strana, tak se chopit té, která je na výsluní třeba Hnutí Ano?

(279) Nábřeží
03.05.2014, 14:55:20

Tak opět jsme měli možnost vidět estrádu při otevírání kanálu.Pozvaní hosté z ANO včetně pana Teličky, který nezajistil stejné podmínky jako vyjednavatel vstupu do EU tak jako mají jiné
státy bývalého vých.bloku a kde nejvíce poškodil zemědělce.To, že byli pozváni hokejisté i s pohárem byla fraška a jen atrakce pro děti kterým se podepisovali.
Kdo platil raut? Celá rodina Vycudilíkova při otevírání hospody nebo z peněz nás, daňových poplatníků?

(278) Taky informace k přísp.260
03.05.2014, 08:54:55

K tomu lze jen dodat, že pozemky vyhovující pro cyklostezku jsou ve vlastnictví města a to v 9 případech, 2 pozemky jsou ve spoluvlastnictví několika majitelů a jeden je soukromý.Nikdo je však neoslovil k prodeji. A v neposlední řadě pro tyto účely je možné vyvlastnění. Tak proč takové objížďky,které opravdu mají jít mezi kamiony? Taky v tom vidím nějaký nekalý účel.Až se tam následně něco stane, kdo za to bude zodpovědný? Proč se to neřeší nyní. Je to jen zlovůle města, nebo to má jiné hlubší úmysly. Ono jednou přijde na povrch světla co se vlastně na radnici děje. Zdravím všechny dobré a poctivé lidičky, žijící v Napajedlích.

(277) informace pro cyklistu
03.05.2014, 08:39:12

Ohledně tohoto krátkého úseku cyklostezky se již delší dobu mlží a údajně na některém ZM zaznělo, že to má jít za plotem PZ Slaviamotoru. Teď je zase verze, že majitelé pozemků to nechtějí povolit a dokonce se nebude jezdit po původní prašné cestě, ale po nějaké dřevěné lávce. Máte pravdu, že projet tento úsek mezi množstvím kamionů a dalších aut se rovná ohrožení života cyklistů.

(276) Cyklista
02.05.2014, 18:02:47

Prosím vás, kdo by mě objasnil jak to bude s cyklistickou stezkou, která se začíná budovat.Prý půjde nahoru po veřejné komunikaci, tedy mezi kamiony a auta tudy projíždějící. Co se tímto sleduje a nejde podél řeky Moravy?

(275) RS Pahrbek
01.05.2014, 20:57:00

Na včerejším zastupitelstvu upozornila paní starostka na PROGRAM ROZVOJE MĚSTA Napajedla v letech 2012 - 2020. Vyhledal jsem si to na stránkách města a přečetl. Některé návrhy tam mají dobré, ale pozastavil jsem se nad tím, že se má v RS Pahrbek vybudovat největší lagunové přístaviště v ČR pro 130 lodí, tankování PH a také opravna. Co by to přineslo občanům města? Pracovní příležitosti pro pár lidí a co dál. Když vystoupí návštěvník na břeh tak první co uvidí je kompostárna a několik hal v areálu Slávie. Může dostat dobré ubytování a kvalitní jídlo, ale musí tomu také odpovídat okolí a hlavně klid. Podle mého názoru se tak velký projekt do tak malého prostoru nehodí. V inzerátu, kterým budou lákat návštěvníky bude asi uvedeno: NABÍZÍME REKREACI PRO BOHATOU KLIENTELU U PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V KRÁSNÉM A ČISTÉM PROSTŘEDÍ.

(274) Zastupitelstvo
01.05.2014, 20:09:23

Vážení.
To co jsem včera viděl mě přivedlo k tomu, abych taky se vyjádřil k tomuto jednání.
Slyšeli jsme to, co jsme nepředpokládali. Takže ono je to úplně jinak se zámkem než to, co nám bylo neustále vtloukáno, že povýšenost paní hraběnky nedovolí starým lidem přecházet přes zámek. Z jednání a vysvětlení p.Gajdošík vyšlo najevo, že vlastně p. starostka neměla zájem o otevření brán kdy řekla, že si lidé zvyknou a hlavně opravy "Klubu", protože to by jí pak nevyšel tolik propagovaný "Zlatý kříž".Rovněž jednání pana Ohnoutka snad není ani možné. Při některém zastupitelstvu p.starostka ve zlém řekla, "co jste si zvolili, to máte". S kým jsem mluvil, každý má už svůj obrázek o těch, které jsme si zvolili. Mile mě překvapil ml.p.Čabla, že na urážky p.Toufara nereagoval. Proč byly ty úsměšky od některých radních? A co říct o p. Muchové, jen to,že je tam jako někteří další jen do počtu bez
vlastního úsudku. Takže máte p.starostko pravdu co jsme si zvolili, to bohužel máme.
Rozhodl jsem se, že na příští zastupitelstvo se půjdu osobně podívat. Stojí to za to.


(273) Věra P.
01.05.2014, 11:40:38

Se zájmem jsem sledovala včerejší ZM, když vystoupila paní Gajdošík a seznámila nejen zastupitele, ale také občany jak je to se smlouvami uzavřenými mezi radnicí a zámkem. Asi to nebude tak jednostranné jak se snaží vedení radnice spolu s radou informovat občany jaké práva má město. Podle toho co tam bylo řečeno byly špatně formulovány smlouvy a teď se vedení města diví. Dále mě překvapila informace, kdyby město požádalo při volbách majitelku zámku o průchod pro občany tak by to umožnila. Při dobré vůli by se tato situace jistě dala řešit i bez soudů. Jestli se radnice chová k majitelce zámku jako k jiným občanům tak se nedivím, že komunikace vázne. Snad se to zlepší po volbách s jiným vedením radnice. Minulé i včerejší ZM bylo konečně o něčem a našlo se pár občanů, kteří měli odvahu tam vystoupit se svými problémy a názory.

(272) občan města
30.04.2014, 21:00:06

Tak máme dnes za sebou rušné zastupitelstvo a bylo tam řečeno mnoho zajímavého pro občany. Škoda, že není více aktivních poslanců a stále se bojí. Vedoucí SÚ Ing. Čabla přednesl návrh ÚP a byl překvapen, že se občané Kvítkovic brání před rozšířením PZ k jejich domům. Asi si myslel, že mu to projde jako u PZ Slávia v našem městě. Ale tam je na straně občanů starosta tak mají větší šanci to zastavit. Bezohlednost a arogance některých úředníků je na odvolání z místa. Naopak se mě velmi líbil mladý zastupitel pan T. Čabla, který má opravdu zájem něco změnit k lepšímu.


 Jméno *
 E-mail *
 Web

 zpráva *
* Povinná položka

Antispamová kontrola
Opište prosím kombinaci číslic a písmen přesně podle obrázku
6 + 7=

Sdílejte tento obsah na sociálních sítích...