Na místo řešení problémů, jen plané sliby pro kamery.

Na popud Občanského sdružení „Za zdravá Napajedla“ po dlouhých peripetiích a vytáčkách Městského úřadu se  kolem neutěšeného stavu  v  okolí průmyslové zóny začalo něco dít. Díky tlaku občanů a našeho sdružení došlo k monitoringu oblastí v okolí PZ Slavia a celých Napajedel, který prokázal určitou úroveň kontaminace půdy v těsné blízkosti PZ a to se nehodnotila největší míra možné kontaminace a to vdechováním.

Nejen že výsledky hodnocení zdravotních rizik včetně míry kontaminace jsou neustále ze strany vedení města zlehčovány, ale jakékoli snahy o nápravu řešení jsou systematicky potlačovány. Namísto pomoci občanům a hledání cesty jak z toxického kola ven se hledají způsoby,   jak diskreditovat osoby podílející se na prokazování míry znečištění a v podstatě veškerou energii věnuje vedení města tahanicemi s občany z okolí PZ Slavia a celým OS.

„Nádhernou ilustrací postoje samotné starostky  a  zástupce odboru životního prostředí je neschopnost dostát úkolu, který byl starostce uložen na základě jednání zastupitelstva města dne 26.2.2014, kde bylo uloženo zastupitelstvem starostce ing. Ireně Brabcové předat výsledky měření ve městě do 14.3.2014 pod.č. 19/283/2014 na Českou inspekci životního prostředí Brno, jako podklad pro inicializaci řešení situace v okolí PZ Slavia.   ČIŽP   je  jediná oprávněnáprovádět kontroly, šetření a z výsledků vyvodit důsledky. Na dotazy členů OS na   MÚ  dne 14.3.2014 bylo odpovězeno, že skutečně dojde k jejich předání, avšak do dnešního dne 28.3.2014 toto nebylo předáno. „ Upřesňuje situaci zástupce OS Marie Malovaná.

 Sliby se slibují a znečišťovatelé se radují.

Nezbývá než si znovu položit otázku, koho že to a čí zájmy zastupuje paní starostka, k čemu že tu máme odbor životního prostředí, který má vždy dle vyjádření jinou práci,  než dlouhodobě neúnosný stav v okolí PZ Slavia.

Vše pokračuje tedy v duchu rčení slibem neublížíš a znečišťovatelé mají opět volné  ruce tentokráte viditelně z posvěcením  vedoucí odboru životního prostředí, která nedokáže během 30 dnů sestavit kloudný podmět pro ČIŽP Brno a  starostkou obce, která zřejmě  nezvládá z důvodu zaneprázdněnosti plnit úkoly, na kterých se shodli všichni zastupitelé a byli  jí tak zastupitelstvem uloženy.

 Odkládá se tedy řešení do nedohledna?

Sdílejte tento obsah na sociálních sítích...