Věc: stížnost na hluk v PZ Slávia

Vážená paní starostko, na naše OS Za zdravá Napajedla se obrací občané se stížností na nadměrný hluk v okolí PZ Slávia Napajedla a vzhledem k tomu, že svými finančními prostředky podporují naše OS informujeme Vás v zájmu našich občanů o této situaci. Na posledním jednání našeho OS na KÚ ve Zlíně nám bylo sděleno, že nám má vedení radnice vycházet vstříc a naši situaci řešit ke spokojenosti občanů. Na nadměrnou hlučnost firmy práce s bagry prováděnou i v neděli jsme rovněž upozornili SÚ Napajedla pana Ing. L. Čablu, ale k žádné nápravě nedošlo. Myslíme si, že chybí základní pravidla při povolování provozu firem v areálu PZ Slávia a nejsou stanoveny žádné provozní řády. Firmy, které provozují hlučné činnosti jako je tryskání, řezání železa na pilách to provádí po celé léto při otevřených vratech a hlukem je obtěžováno celé okolí PZ. Na nepříjemném bydlení se také podílí práskání železem ze všech stran PZ, nakládky a vykládky kamionů, práce s bagry. Věříme, že se Vám podaří s podnikateli vyjednat takové podmínky, aby občané žijící v okolí PZ nebyli nadměrnou hlučností obtěžováni ve svých domech a na svých pozemcích. Děkujeme za korektní vyřízení naší stížnosti.

Za OS Za zdravá Napajedla předsedkyně OS Malovaná Marie

Sdílejte tento obsah na sociálních sítích...