Pan Ing. Jindřich Mikeš

Ředitel OI ČIŽP Brno

Věc: Zápach v Otrokovicích – Naléhavá veřejná výzva ke konání

Vážený pane řediteli,

v místní části Otrokovic (Bahňák) dochází k dlouhodobému
a intenzivnímu obtěžování občanů zápachem. ( O tomto  byl ČIŽP již informován ze strany města Otrokovic).
Míra obtěžování dosáhla takového stupně, že dochází i k ohrožení zdraví občanů.
Tito si hromadně dlouhodobě stěžují. Z veřejné diskuse je patrné, že daný
stav vede některé občany i k úvahám o vystěhování. Jedním ze zdrojů
zápachu je provoz společnosti MAT, spol. s r.o., se sídlem K. Čapka
1918, 765 02 Otrokovice (IČ 42341043).

Dne 28.7.2017
provedli pracovníci ČIŽP Brno pobočka Zlín místní šetření na základě požadavku
Odboru životního prostředí v Otrokovicích.  O konání tohoto šetření byli občané
informováni.Šetření jsem se účastnil také (pracuji jako předseda Komise  životního prostředí při RMO). Z šetření bylo
dle mého názoru zcela zřejmé, že aktuálním původcem zápachu je provoz MAT,
spol. s r.o.. Provozovaná technologie neodpovídá svojí úrovní dle mého
názoru požadavkům na zařízení, které může být umístěno v blízkosti občanské
zástavby, aniž by své okolí významně obtěžovalo pachem. V aktuálním stavu
by zařízení nemělo být v provozu.  Občané velmi nedočkavě očekávají neprodlenou
další účinnou aktivitu ze strany ČIŽP (od šetření uběhlo již 13 dní) v podobě
hloubkové kontroly a nejlépe okamžitého zastavení provozu až do odstranění
příčin zápachu.

Z důvodu mimořádné naléhavosti předmětné záležitosti
Vás vyzýváme pane řediteli k Vaši osobní angažovanosti v neprodleném řešení
pachové tyranie, kterou musí občané Otrokovic zakoušet.

Vaše aktivní působení může přispět k pozitivnímu vnímání
spravních orgánů občany.

Děkujeme za vstřícnost a vyjádření obratem.

S pozdravem Za lepší životni prostředí v Otrokovicích

Ing, Jaroslav Bořuta CSc.

Předseda spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích
10.8.2017

Kopie: Ministerstvo  životního prostředí ( posta@mzp.cz)

Sdílejte tento obsah na sociálních sítích...