Vážení spoluobčané!

Vzhledem k tomu, že se snažíme zajistit různé rozbory půdy, ovzduší a všeho, co se týká životního prostředí, obrátili jsme se na radu a zastupitelstvo města Napajedla o finanční příspěvek. Sami platíme poradenskou a právní službu, odborného poradce včetně cestovného atd. Finanční prostředky vybíráme po rodinách, důchodcích a kdo nám co dá. Tato naše žádost byla zamítnuta dne 19.6.2013 na zastupitelstvu města v bodě 15 a 17 a zdůvodněna tím, že nám jako občanskému sdružení Za zdravá Napajedla poskytli ze svého rozpočtu 300 000 Kč. Tato částka byla však poskytnuta ne pro naše občanské sdružení a jeho aktivity, ale na monitoring celého města. Tento se provedl na základě předchozích špatných výsledků okolí průmyslové zóny Slavia, což zajistil a platil KÚ Zlín. Proto město přistoupilo k šetření celých Napajedel a to na 25 místech. Jedním z důvodů je také rostoucí nezájem o koupi pozemků v Napajedlích. Monitoring je prováděn Ústředním kontrolním a zkušebním zemědelským ústavem Brno. Proběhlo vzorkování a odběr půdy na pozaďové hodnoty Výzkumným centrem Masarykovy univerzity Brno a v současné době zpracovává dopad na zdravotní rizika St. zdravotní ústav Ústí nad Labem.       

Z výše uvedeného je zřejmé, že tyto finanční prostředky byly vynaloženy na vzorkování a nikoliv pro práci o.s. Za zdravá Napajedla (odkaz na zápis zastupitelstva dne 19.6.2013 bod 15 a 17).

Toto uveřejňujeme proto, že jsme se obrátili na sponzory, kteří si situaci ověřovali na MÚ, kde jim bylo řečeno, že jsme dostali 300 000,- Kč, tak co ještě chceme! A zatím se jedná o posouzení životního prostředí celých Napajedel.

Současně se obracíme na občany, kterým není lhostejné špatné životní prostředí v Napajedlích o poskytnutí jakékoliv částky pro možnost další práce našeho občanského sdružení, buď osobně nebo na náš účet 2600337853/2010. Tento účet u Fio banky je transparentní, kde si může každý občan ověřit, jak příspěvky, tak výdaje.

Členové občanského sdružení pracují ve svém volném čase bez nároku na honorář, úhradu telefonu a cestovného.

Darované a vynaložené finanční prostředky jsou  řádně evidovány a probíhají daňovým účetnictvím.

Dne 4.11.2013                                               Za zdravá Napajedla, o.s.

Sdílejte tento obsah na sociálních sítích...