Napajedla
info@zdravanapajedla.cz

O nás

Spolek Zdravá Napajedla


Vítáme Vás na webu Spolku Zdravá Napajedla. Jsme moc rádi, že jste si k nám našli cestu. A kdo jsme, co bychom si přáli a jaké jsou naše cíle?

Jsme skupinka lidí, kteří žijí v různých částech Napajedel a není nám jedno, co se tady u nás děje. Máme různá vzdělání. Pracujeme v různých oborech, máme různé zájmy a jsme různých věkových kategorií.

Zajímáme se o celkové dění v Napajedlích.

O životní prostředí, kulturní dění a celkový rozvoj města.

Rádi bychom pomohli udělat Napajedla krásnějším a příjemnějším místem k životu. Toto a ještě více jsme si zvolili za cíl a také doufáme, že nám pomůžete i Vy, občané města Napajedel.

Spolek Zdravá Napajedla

Spolek Zdravá Napajedla vznikl, jako Občanské sdružení “Za zdravá Napajedla” v roce 2012. Hlavním důvodem vzniku sdružení byla PZ Slavia Napajedla, kde se mimo jiných firem usídlila také firma Fe Market. Vznikla zde kompostárna a docházelo k drcení betonu.

V Napajedlích se sdružení snažilo o záchranu aleje topolů vedoucí k rekreačnímu areálu Pahrbek, mapovat a zlepšovat prostředí v našem městě.

V roce 2016 se sdružení “Za Zdravá Napajedla”se změnou zákona přejmenovalo na spolek Zdravá Napajedla a pod tímto názvem funguje dodnes.

Další změny na sebe nenechaly dlouho čekat a v roce 2019 se stává novou předsedkyní paní Vendula Vrzalová.

Spolek má spoustu vizí a plánů. Jeho cílem je snažit se tyto vize a plány naplnit.

Jedním z úkolů, který si spolek do budoucna dal, je ve spolupráci s městem, školkami, školami, seniory, jinými spolky i široké veřejnosti vysadit na území Napajedel různé druhy stromů.

Dalším z cílů je renovace nepoužívaných pískovišť a vytvoření z nich malých zahrádek pro radost.(O přidělení pískovišť si SZN zažádal )

Malovaná hřiště jsou dalším z plánů spolku.

Určitě spolek nezapomene ani na ovzduší, hluk a dopravu ve městě. Pravidelné a dlouhodobé monitorování na území města, zejména tam, kde je zvýšená doprava nebo větší koncentrace průmyslu považujeme za samozřejmost.

Následně podle zjištěných výsledků s jednotlivými subjekty hledat řešení a nápravu tam, kde se případné problémy naleznou.

Pojďte si spolu se Spolkem Zdravá Napajedla přát, ať je problémů v Napajedlích co nejméně  ( raději vůbec 🙂 ) a ať nám všem Napajedla krásní, zelenají se a voní čistým vzduchem.
Dotace

Spolek Zdravá Napajedla je nezisková organize, která vše financuje z příspěvků jednotlivých členů a také z dotací státu, které se snaží získávat na své projekty.

V roce 2020 Spolek Zdravá Napajedla opět žádal o dotace z městského rozpočtu města Napajedla.Za celou dobu fungování spolku nikdy žádné dotace z města nebyly přiděleny.Uvidíme , zda se spolku podaří v tomto roce nějaké získat. S výsledkem vás určitě seznámíme.

Dotace města, kterou Spolek Zdravá Napajedla dostal od zastupitelů města je 50% částky o kterou si SZN napsal v žádosti.

Pokud by jste měli zájem podpořit činnost spolku a přispět jakoukoliv finanční čáskou, můžete tak učinit na transparentní účet č.(číslo účtu bude doplněno)

Noví členové

Spolek Zdravá Napajedla by velmi rád přivítal mezi nás nové členy, členem se může stát občan starší 15 let, dále bude souhlasit se stanovami a podepíše přihlášku, kterou lze nalézt v podobě PDF na webu spolku.

Dále uvítáme spolupráci, kterou nám můžete nabídnout na kontaktním emailu info@zdravananapajedla.cz

Na tento email nám můžete zasílat vaše podněty, připomínky, případně je možno komunikovat prostřednictvím Návštěvní knihy nebo FB stránek Spolku Zdravá Napajedla.

Moto: „Člověk by měl vědět o přírodě…….příroda o člověku ne.“